CZ/DE/EN

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku

Regionální muzeum v Teplicích vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem

„Výroba, dodání a montáž 6 ks modulových sloupových celoskleněných vitrín o rozměrech (v.š.d) 2000 x 700 x 700 mm, včetně stropního bodového osvětlení a vertikálního osvětlení každé police plynule stavitelným bodovým světlem se spodním přívodem elektřiny“.

Předmět nabídky:
Jedná se výrobu, dodávku a montáž 6 ks sloupových celoskleněných vitrín o rozměrech (v.š.d) 2000 x 700 x 700 mm s těmito vlastnostmi:      

• Snadná manipulace, montáž i demontáž
• Speciální konstrukce odpovídající posledním muzejním požadavkům na snadnou realizaci krátkodobých a dlouhodobých výstavních projektů
• Prachotěsnost
• Stropní bodové osvětlení + vertikální osvětlení každé police plynule stavitelným bodovým světlem, přívod el. spodní
• Sklo kalené bezpečnostní tloušťky 8 mm
• Uzamykatelná
• Závěsný policový systém pro výškově plynule stavitelné police – 2 police
• Konstrukce vitrín bude modulová, dvě vitríny lze vzájemně propojit a vytvořit tak vitrínu o rozměrech 2000 x 1400 x 700

Výběrové řízení bylo zahájeno dne 15. 11. 2021 zveřejněním výzvy na profilu zadavatele a odesláním výzvy vybraným dodavatelům. Podáním nabídky se dodavatel stává účastníkem výběrového řízení (dále také jen „účastník“).

Doba a místo plnění: 15. – 22. 12. 2021 

Místo plnění: Teplice, Zámecké náměstí 517/14

Uzávěrka nabídek: 29. 11. 2021 v 10 hodin

Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu s uvedením názvu, adresy a IČO účastníka a výrazným označením NABÍDKA ev.č. VZ-002/2021 „Výroba, dodání a montáž 6 ks modulových sloupových celoskleněných vitrín o rozměrech (v.š.d) 2000 x 700 x 700 mm, včetně stropního bodového osvětlení a vertikálního osvětlení každé police plynule stavitelným bodovým světlem se spodním přívodem elektřiny“ a výzvou „NEOTVÍRAT“.
Doporučujeme, aby obálka, či jiný obal, byly odpovídajícím způsobem zajištěny proti manipulaci (spoje obálky by měly být přelepeny a orazítkovány či jinak označeny identifikačním údajem účastníka). Při odeslání poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, nabídku doporučujeme zaslat doporučeně.  

Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to: pondělí až pátek od 7.30 do 17.00 hod. v recepci na níže uvedené adrese

Účastníci mohou též podat nabídku poštou, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního předpisu, na adresu zadavatele: Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice

Text výzvy ZDE

Příloha č. 1 - Vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 2 - Vzor ČP o splnění základní způsobilosti dle čl. 5 této výzvy  

Příloha č. 3 – Vzor ČP ke střetu zájmů