CZ/DE/EN

Aktuality

Nová krátká videa ke sbírce teplického muzea


Zpět na seznam...

Aktuality

Soubor osmi popularizačních videí ke sbírce RMT natočil i v roce 2023 režisér Martin Studecký. Projekt byl financován z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR na rok 2023.

Videospot č. 1: Staré teplické fotoateliéry (Mgr. Pavlína Boušková)
V teplické muzejní sbírce jsou zastoupeny fotografie z 25 ateliérů, které dokumentují společenské, kulturní, politické a sociální události teplického regionu od vzniku fotografie do roku 1918. 

Videospot č. 2: Odborná keramická škola v Teplicích (MgA. Jitka Bažantová)
Keramická škola byla v Teplicích založena roku 1874 a jejím vedením pověřen teplický rodák, zlatník a modelér Franz Laube. Po zrušení školy v 50. letech 20. století byla obsáhlá školní sbírka keramiky a porcelánu předána Regionálnímu muzeu v Teplicích. 

Videospot č. 3: Urbanistické modely města Teplice (Mgr. Jindřich Zajíc, Ph.D.)
Urbanistické modely a související fotografie k architektonickému vývoji města Teplice po roce 1945, které jsou uloženy ve sbírce teplického muzea. Fotografie doplňující urbanistické návrhy dokládají stav před rekonstrukcí, její průběh i konečný stav. 

Videospot č. 4: Sbírka pohlednic (Nina Patrasová)
Prezentace obsáhlé sbírky pohlednic teplického muzea, její tematické rozdělení, techniky, nejznámější vydavatelé, včetně ukázky nejstarších a nejzajímavějších pohledů.

Videospot č. 5: Třetihorní flóra a fauna Českého středohoří (Míra Radoň)
Dosud bylo zdokumentováno přibližně 60 míst a nashromážděny tisíce zkamenělin, které jsou uloženy v teplickém muzeu. Dochované vzorky flóry a fauny poskytují alespoň částečnou představu o živé přírodě třetihor Českého středohoří v období před přibližně 37 až 25 miliony let. 

Videospot č. 6: Motýli Českého středohoří (Míra Žemlička)
Entomologické sbírky teplického muzea obsahují většinu motýlů vyskytujících se v Českém středohoří, kde jich bylo popsáno přes dva tisíce druhů.

Videospot č. 7: Digitální knihovna (Mgr. Monika Dyškantová)
V letech 2017-23 byly s podporou dotace z Národního programu digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů MEMORIAE MUNDI SERIES BOHEMICA digitalizovány vybrané rukopisy z knihovních sbírek teplického muzea, které jsou zpřístupněné nejširší veřejnosti v evropské digitální knihovně Manuscriptorium. 

Videospot č. 8: Terénní archeologické výzkumy (PhDr. Lucie Kursová)
Okolnosti zahájení a výsledky vybraných současných a minulých záchranných terénních archeologických výzkumů v Teplicích a blízkém okolí, které uskutečnilo archeologické oddělení teplického muzea.

Všechna videa si lze prohlédnout na YouTube kanálu teplického muzea.