CZ/DE/EN

Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu

Novinky: 

PŘEDNÁŠKA Velikonoční jízda v Mikulášovicích

Betlemáři Krušnohoří a Šluknovska
Ocenění Zlatý džbánek za rok 2023
Projekt FOLKLOR ŽIJE a šest nových podcastů o přežívajících dokladech tradiční lidové kultury v Ústeckém kraji
Natáčení videodokumentu o betlemářích Krušnohoří
Přehlídka krušnohorské šité a paličkované krajky
Dřevěné úly Ondřeje Kloučka z Valkeřic
2. část videodokumetace betlémářů Ústeckého kraje - betlemáři Šluknovska
1. část videodokumetace betlémářů Ústeckého kraje - krušnohorský betlemář Jiří Šafránek z Janova u Litvínova
Dřevěný betlém Josefa Šporgyho z Orasína na Chomutovsku
Ocenění Zlatý džbánek za rok 2022
Osazení sanktusníku poutního kostela sv. Valentina v Novosedlicích
Ocenění Zlatý džbánek za rok 2021
Videodokument Krušnohorské krajkářství
Videodokumentace Mariánské poutní tradice v Ústeckém kraji
Výstava "Něžná krása krajky" - tradiční lidové řemeslo Ústeckého kraje
Výstava "Dřevěné drahokamy z Krušných hor" k přeshraničnímu projektu Hračkářský průmysl v Krušnohoří - dvě země - dvě cesty

Regionální centrum pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje je specializovaným pracovištěm historického oddělení Regionálního muzea v Teplicích (dále jen RMT).
Kontaktní osoba: Alena Hubáčková, DiS., tel.: +420 412 359 040, hubackova@muzeum-teplice.cz
Kontaktní osoba: Bc. Markéta Valtrová Kašparová, tel.: +420 412 359 040, valtrova@muzeum-teplice.cz (t.č. na MD)

UK_TLK_RGB.jpg Logo ke stažení ZDE

Úkoly Regionálního centra pro tradiční lidovou kulturu Ústeckého kraje při RMT vycházejí z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (dále jen ČR), kterou v 2003 roce schválila vláda ČR.

Od roku 2004 spolupracuje RMT s Ústavem lidové kultury ve Strážníci a s odborem Národnostní a regionální kultury Ministerstva kultury České republiky (dále jen MK ČR). V letech 2006-2010 probíhal v Ústeckém kraji velký dotazníkový výzkum v rámci vědeckovýzkumného grantu MK ČR „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu“, jehož řešitelem bylo RMT. Každý rok vyhlásilo MK ČR jiné dotazníkové téma, např. v roce 2006 to byl Folklór a tradiční způsob obživy, v roce 2007 Lidová religiozitaSídlo, dům a bydlení, v roce 2008 Obyčejové tradice ad. Dotazníkový výzkum probíhal v jednotlivých obcích Ústeckého kraje a byl většinou prováděn vyškolenými terénními dokumentátory. Vyhodnocování a kontrolu všech zdokumentovaných obcí mělo v kompetenci RMT. Z 354 obcích Ústeckého kraje se dotazníkového výzkumu zúčastnilo přibližně 70 %.

Od roku 2011 začala nová etapa ve výzkumu a odborné činnosti v oblasti Tradiční lidové kultury (dále jen TLK). V Ústeckém kraji se dokumentuje nehmotná lidová kultura v regionech: ústeckém, děčínském, litoměřickém, teplickém, mosteckém, chomutovském a lounském. Předmětem dokumentace jsou projevy svébytné lidové nehmotné kultury v těchto regionech. Dokumentace je zaměřena na lidové slavnosti, zvyky a obyčeje, folklorní vystoupení a náboženské slavnosti a svátky. Po vyhodnocení zdokumentovaných nehmotných lidových statků jsou každoročně vybrány ty nejhodnotnější, které jsou dále doporučovány pro zapsání na krajský seznam nemateriálních statků Ústeckého kraje.

Výzkum nehmotné i hmotné lidové kultury v Ústeckém kraji bude probíhat dlouhodobě. K hlavním úkolům tohoto projektu patří shromažďování informací o regionálních akcích zacílených na projevy TLK. Ze shromážděných výzkumů jsou vyhledávány a zpracovávány informace, které se využijí pro školní výchovu. Mezi další úkoly v projektu TLK patří vytvoření studie, která bude zaměřena na určitý tématický okruh z dokumentačního výzkumu. K dalších významným prioritám ve výzkumu TLK v Ústeckém kraji patří vyhledávání řemeslníků, kteří se věnují lidovým řemeslům. Do této kategorie spadají řemesla zabývající se zpracováním dřeva (hračkářství, výroba nástrojů a kuchyňského náčiní, tesařská a sekernická výroba), textilní (zpracovávání vlny, lnu, příze, vyšívání, pletení, šití...), keramická výroba (výroba hrnčiny, kameniny…), výtvarná umělecká řemesla (malby svatých, podmalby svatých), košíkářství, malířsky kraslic, kovářství, pletení z kukuřičného šustí, pletení z orobince a další.

Ve výše uvedené výzvě žádáme veřejnost o poskytování informací o akcích TLK. Uvítáme jakékoli zprávy o událostech lidového charakteru v celém Ústeckém kraji. Dále vyzýváme k zasílání návrhů na zapsání na krajský seznam nemateriálních statků Ústeckého kraje a nominací osob či kolektivů na cenu Zlatý džbánek za zachování a rozvoj lidových tradic.

Vyplněné návrhy zasílejte emailem na adresu: hubackova@muzeum-teplice.cz nebo poštou na adresu: Regionální muzeum v Teplicích, Zámecké náměstí 14, Teplice 415 01.

Příloha:

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice