CZ/DE/EN

GDPR

GDPR (OBECNÉ NAŘÍZENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ) - vyrozuměníRMT - Kamerovy system - letak.jpg

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si dovolujeme informovat návštěvníky Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, že v prostorách stálých expozic, výstav a na chodbách k nim je pořizován videozáznam prostřednictvím uzavřeného kamerového okruhu – v souladu s výše citovaným Nařízením – a to s ohledem na bezpečnost vystavených exponátů (součásti kulturního dědictví) i návštěvníků pohybujících se v prostorách muzea.
Účastníky konkrétních muzejních akcí (např. prohlídky stálých expozic, zahájení a vernisáže výstav, komentované prohlídky, přednášky a další doprovodné akce) si dále dovolujeme informovat, že je pracovníky muzea při těchto příležitostech – v souladu s výše citovaným Nařízením - pořizován fotografický a videozáznam pro účely dokumentační, archivační a tiskových zpráv (mediální propagace činnosti muzea jako veřejné instituce, konané ve veřejném zájmu).

Pravidla ochrany osobních údajů

Pověřenec ve věcech GDPR

Vzorové formuláře