CZ/DE/EN

Rentgenologická laboratoř

Rentgenologická laboratoř ke konzervaci kovů a archeologizovaného skla
Archeologický depozitář v Sobědruhách (AD)
Adresa: Srbická 479, 415 10 Teplice-Sobědruhy
Telefon: + 420 414 121 627
E-mail: kovacova@muzeum-teplice.cz

Rentgenologická laboratoř ke konzervaci kovů a archeologizovaného skla Regionáního muzea v Teplicích v Sobědruhách u Teplic poskytuje možnost prozařování předmětů rentgenovým zářením a jejich následné zobrazení na monitoru a vytištění či uložení digitálních dat výsledků šetření. Jedná se o nedestruktivní analýzu zkoumaných předmětů, kdy při průchodu záření materiálem dochází k zeslabení intenzity primárního svazku a tak místa s nejmenší absorpcí jsou zobrazena jako nejtmavší (v režimu negativu). Předmět lze zobrazit ve volitelném měřítku. Spektrum předmětů, které lze na pracovišti zkoumat, je velmi široké. Na našem rengenu je možné nastavit různé hodnoty napětí. Expoziční podmínky se nastavují dle typu zkoumaného materiálu, jeho tloušťkou a zároveň cílem průzkumu.Pracoviště je plně v provozu a je schopno zajišťovat všechny zakázky, jak pro ostatní organizace, které nemají příslušné specialisty nebo nutné technické vybavení, tak pro soukromé osoby za úplatu (viz ceník RTG). 

Na pracovišti RMT se nachází dva druhy RTG zařízení:

  • RTG iVario (max. napětí 225 kV, velikost ohniska dle použité RTG lampy) - umožňuje rentgen větších předmětů, např. mečů, opasků, až po nádoby s hlínou, kde je možné díky vysoké intenzitě RTG záření zjišťovat neznámý obsah, aniž by došlo k jeho poškození
  • RTG IXS 1203 (max. napětí 120 kV, velikost ohniska 0,05*0,05) - zajišťuje rentgen malých předmětů, např. náušnic, spon apod.

Díky velikosti kabiny, umístěným držákům na předměty do 30 kg, rotaci a velkému rozsahu použité intenzity RTG záření lze rentgenovat nejširší škálu vzorků.

Radiografie v oblasti archeologie je dnes již nepostradatelnou metodou při zkoumání nalezených předmětů!

Přílohy:
Ceník RTG
TZ RTG

Fotogalerie