CZ/DE/EN

Zaměstnanci

Elektronickou poštu jednotlivým pracovníkům muzea zasílejte ve tvaru prijmeni@muzeum-teplice.cz (např. chleboradova@muzeum-teplice.cz).

Zámek Teplice

 • Ing. Jana Ličková, ředitelka muzea - 412 359 023, 725 007 316
 • Mgr. Pavlína Boušková, statutární zástupkyně, náměstkyně pro odbornou činnost - 412 359 036, 777 470 313
 • Zdenka Mařanová, personalistka a asistentka ředitelky - 412 359 017
 • Bc. Kateřina Suchá, centrální evidence sbírek, registrátorka specialistka - 412 359 024, 731 449 170

ODDĚLENÍ ORGANIZAČNÍ A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ, Zámek Teplice

 • Mgr. Eva Klášterková, organizační poradkyně, vedoucí oddělení - 412 359 025, 776 510 600
 • Vlasta Tichá, pronájmy a doprovodné programy - 412 359 011, 731 495 326
 • Mgr. Nikola Fialová Seifrtová, vztahy k veřejnosti - 412 359 048, 731 449 174
 • MgA. Iva Kolorenčová, kurátorka, výtvarnice, architektka výstav - 412 359 014
 • BcA. Zlatuše Ceé, fotografka - 775 424 221
 • MgA. Tereza Kleinová, muzejní pedagožka - 412 359 048, 731 449 171

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ, Zámek Teplice

 • Ivana Božíková, finanční referentka, vedoucí oddělení - 412 359 012
 • Ing. Bohuslav Matouš, správce počítačové sítě a výpočetní techniky - 412 359 028
 • Jana Stehlíková, hlavní účetní - 412 359 034
 • Hana Václavová, mzdová účetní - 412 359 038
 • Vlasta Sochůrková, pokladní, zásobovačka - 412 359 026

KONZERVÁTORSKÉ ODDĚLENÍ, Pracoviště Sobědruhy

 • Kamila Kováčová Zítová, konzervátorka, obsluha RTG, vedoucí oddělení - 414 121 627, 731 449 356
 • Miloš Pecka, konzervátor kombinovaných předmětů a preparátor - 417 553 133
 • Vladislava Majerová, konzervátorka skla, porcelánu a textilu - 417 553 135
 • Monika Fricová, DiS., konzervátorka kovů a kombinovaných předmětů - 417 553 135
 • Kateřina Dlabačová, konzervátorka papíru - 417 553 134

PROVOZNÍ ODDĚLENÍ, Zámek Teplice

 • Miloslav Černý, vedoucí oddělení - 412 359 010, 731 449 173
 • Petr Černý, elektrikář - 412 359 045
 • Martin Herbst, zámečník - 412 359 046
 • Radek Vorel, truhlář, Jindřich Kořán, zedník a Jindřich Pondělíček, řidič - 412 359 047
 • Jaroslava Faiglová a Marcela Demeterová, uklízečky - 412 359 015

KNIHOVNA, Zámek Teplice

 • Mgr. Monika Dyškantová, knihovnice, kurátorka knižních sbírek, vedoucí oddělení - 412 359 013, 777 406 449
 • PhDr. Jiří Wolf, knihovník - 412 359 032
 • Ing. Eva Čaňková Poláčková, knihovnice - 412 359 032
 • Badatelna - 412 359 035
 • Půjčovna - 412 359 032

HISTORICKÉ ODDĚLENÍ, Zámek Teplice

 • Mgr. Pavlína Boušková, historička, kurátorka sbírek historická fotografie, historie a lázeňství, vedoucí oddělení - 412 359 036, 777 470 313
 • Mgr. Jindřich Zajíc, Ph.D., kurátor sbírky nových dějin - 412 359 021
 • PhDr. Bohuslava Chleborádová, historička umění, kurátorka sbírek - grafika, obrazy a plastiky - 412 359 018
 • Nina Patrasová, správkyně depozitářů - 412 359 037
 • Petra Pazderníková, správkyně depozitářů - 412 359 027
 • MgA. Jitka Bažantová, kurátorka sbírek užitého umění - 412 359 031
 • Bc. Markéta Valtrová Kašparová, etnografka, kurátorka etnografické sbírky (na MD) - 412 359 040
 • Alena Hubáčková, DiS., etnografka, kurátorka etnografické sbírky (zástup za MD) - 412 359 040
 • Jarmila Černá, dokumentátorka - 412 359 030
 • Marcela Jurenková, správkyně depozitářů - 412 359 043

PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ, Zámek Teplice

 • Miroslav Radoň, geolog, kurátor geologických a mineralogických sbírek, vedoucí oddělení - 412 359 041
 • Miroslav Žemlička, kurátor zoologických sbírek - 412 359 042
 • Bc. Kristýna Lohniská, kurátorka botanických a mykologických sbírek, správkyně depozitářů - 412 359 039

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ, Pracoviště Sobědruhy

 • PhDr. Lucie Kursová, historička architektury a archeoložka, vedoucí oddělení - 731 449 175, 417 553 138
 • Mgr. Jaroslav Hudec, archeolog - 778 746 549, 414 121 623
 • Mgr. Kateřina Laufová, kurátorka archeologické sbírky, správkyně depozitářů - 417 553 139
 • PhDr. Jindřich Šteffl, Ph.D., archeolog - 731 495 325, 417 553 136
 • Blanka Linhartová, dokumentátorka - 414 121 621
 • Anita Kadlecová, dokumetátorka - 414 121 620