CZ/DE/EN

Pronájmy

SVATBY NA TEPLICKÉM ZÁMKU - z důvodu REKONSTRUKCE II. patra teplického zámku do odvolání Rokokový sál nepronajímáme. Děkujeme za pochopení!

Vážení snoubenci,
velice nás těší, že jste se rozhodli jako místo Vašeho svatebního obřadu zvolit zámek v Teplicích. Abychom Vám usnadnili vyřízení veškerých náležitostí spojených s obřadem, nabízíme několik praktických rad a informací včetně nabídky našich služeb.

Termín a hodinu obřadu si předem rezervujte na matrice Magistrátu města Teplice. Počítejte s tím, že za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně určenou místnost vybírá magistrát správní poplatek dle svého sazebníku. Po zajištění termínu svatebního obřadu na matrice se obraťte na naši pracovnici paní Tichou (412 359 011, 731 495 326, ticha@muzeum-teplice.cz), která Vám ochotně nabízené prostory ukáže, projedná podrobnosti obřadu a sepíše smlouvu.

Cena pronájmu prostor pro svatební obřad
Rokokový sál* 3000,- Kč / obřad

Vnitřní nádvoří zámku včetně krypty 3000,- Kč / obřad (Pronajímáme pouze prostor, ostatní si nájemce zajišťuje sám!)
Malovaný sál 1500,- Kč / obřad

*Od 1.11. do 30.4. se k poplatku za pronájem Rokokového sálu připočítává manipulační příplatek 10.000,- Kč za služby.

Základní cena za jeden obřad zahrnuje poplatek za pronájem prostor (max. 30 minut) a fotografování a filmování v prostorách konání svatebního obřadu, v případě zájmu je možné si za poplatek zapůjčit klavír za 500,- Kč / akce (platí jen pro Rokokový sál) nebo audio přehrávač (100,- Kč / akce).

Za příplatek 1000,- Kč lze fotografovat a filmovat v dalších zámeckých interiérech (mimo pronajaté prostory). V tomto případě je svatebním hostům (max. 40 osob) zdarma nabídnuta komentovaná prohlídka zámeckých expozic.

UPOZORNĚNÍ: Obřad a s ním spojené fotografování v interiérech bude probíhat za dozoru pověřeného pracovníka muzea, svatební hosté se musí řídit jeho pokyny a chovat se tak, aby nerušili ostatní návštěvníky zámku.

CENÍK PRONÁJMŮ PROSTOR TEPLICKÉHO ZÁMKU

Výstavy - komerční sazba / ve spolupráci (snížená sazba)
Výstavní místnost č. 1 (78 m2) 600,- Kč/300,- Kč/den*
Výstavní místnost č. 2 (59 m2) 400,- Kč/200,- Kč/den*
Výstavní místnost č. 3 (70 m2) 600,- Kč/250,- Kč/den*
Jízdárna (298 m2) 1200,- Kč/600,- Kč/den*

Akce - komerční sazba / ve spolupráci (snížená sazba)
Místnost pro návštěvníky 800,- Kč/200,- Kč/hodina*
Rokokový sál (155 m2) 1500,- Kč/1000,- Kč/hodina**
Malovaný sál 950,- Kč/450,- Kč/hodina
Johana 1000,- Kč/500,- Kč/hodina*

* Od 1. 11. do 30. 4. se k poplatku za pronájem prostor připočítává manipulační příplatek 1000,- Kč/akce za služby.
** Od 1. 11. do 30. 4. se k poplatku za pronájem připočítává manipulační příplatek 10000,- Kč/akce za služby (topení).

- společenské akce spojené s rauty se sjednávají ve smluvních cenách s přihlédnutím k předpokládaným nákladům;
- pronájem Místnosti pro návštěvníky, Johany, Malovaného a Rokokového sálu a vnitřního nádvoří zámku k soukromým akcím lze sjednat pouze dohodou mezi RMT a nájemcem;
- pronájem ostatních prostor lze sjednat dohodou při konání akcí humanitárních, společensky významných nebo výrazným způsobem propagujících RMT;
- nájemné za prostory RMT zapůjčené pro natáčení (filmové společnosti, TV apod.) se sjednává vždy dohodou mezi RMT a nájemcem, vyjma zpravodajských pořadů.

DALŠÍ NÁKLADY A POPLATKY

Dataprojektor včetně projekčního plátna 100,- Kč/hodina
Audiotechnika k ozvučení pronajatých prostor 100,- Kč/hodina
Klavír v Rokokovém sále 500,- Kč/akce
Prezentační stojany á 50,- Kč/den
Ostatní výstavní fundus cena dohodou

- bezplatný pronájem projekčních a výstavních prvků lze sjednat dohodou při konání akcí humanitárních, společensky významných nebo výrazným způsobem propagujících RMT.

Přílohy:

Ceník placených služeb
Ceník pronájmů
Půdorys Jízdárny
Půdorys výstavních místností
III. výstavní místnost