CZ/DE/EN

Aktuality

Skvosty z muzejních sbírek


Zpět na seznam...

Aktuality

Jedním z nedávno dokumentovaných sbírkových předmětů je část jantarového náhrdelníku a prsten, které byly součástí hrobové výbavy renesančního šlechtice Volfa z Vřesovic (1510?-1569). Předměty se vzácně dochovaly v hrobce Vřesovců v teplickém zámeckém kostele Povýšení sv. Kříže, kde byly nalezeny při výzkumu v roce 1956. Kostel postavil Volf z Vřesovic v roce 1568, poté co zdědil hrad na Dobravské hoře a v roce 1543 se stal majitelem teplického panství a postupně získal Krupku, Kyšperk a další statky. Od roku 1547 byl nejvyšším písařem Království českého a v roce 1561 byl zvolen prezidentem zemské komory. Významně přispěl také k rozvoji lázeňství v Teplicích. Jantar je zkamenělá pryskyřice jehličnatých stromů, nejčastěji stará kolem 50 milionů let. Nosil se hlavně kolem krku k zmírnění příznaků horečky a infekce, bolesti v krku, hlavy a zubů a proti nemocem dýchacího ústrojí. Z jakého důvodu s ním byl Volf z Vřesovic pohřben, se už nedozvíme, kochat se jeho krásou i dalších předmětů, se díky muzejním sbírkám můžeme dodnes.