CZ/DE/EN

Články Zpráv a studií - řazené tématicky

PV = Přírodní vědy, SV = Společenské vědy, KMT = Krajské muzeum Teplice, OVM Teplice = Okresní vlastivědné muzeum Teplice, RMT = Regionální muzeum v Teplicích

Geologie, mineralogie, paleontologie
Breiter K.: Minerogeneze ložiska kassiterrit-sulfidické formace, Hora Sv. Kateřiny v Krušných horách, In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 35-46
Čada Mojmír - Dejmek Vladimír: Hora Svaté Kateřiny. Geologie ložiska a dějiny dolování, In: Zprávy a studie sv. 5 PV, OVM Teplice 1969, s. 3-23
Dejmek Vladimír: Z dějin rudného dolování na Chomutovsku, In: Zprávy a studie sv. 2, OVM Teplice 1966, s. 14-20
Dejmek Vladimír: Jezerní důl. Báňskohistorický výzkum jihozápadního předpolí ložiska Cínovec-jih, In: Zprávy a studie sv. 9 PV, OVM Teplice 1973, s. 1-11
Dejmek Vladimír: Na Cínovci před 30 lety, In: Zprávy a studie sv. 10 SV, OVM Teplice 1974, s. 34-36
Dejmek Vladimír: Zlato a platina pod Tolštejnem, okres Děčín, In: Zprávy a studie sv. 18, KMT 1990, s. 71-81
Dvořák Zdeněk: Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 5-14
Elznic Antonín: Litofaciální vývoj a paleogeografie terciéru na Mostecku, Teplicku a Ústecku, In: Zprávy a studie sv. 6 PV, OVM Teplice 1970, s. 3-20
Elznic Antonín: Strukturní a tektonické poměry na Mostecku, Teplicku a Ústecku, In: Zprávy a studie sv. 7 PV, OVM Teplice 1971, s. 3-13
Elznic Antonín: Přínos geologie k hospodářskému rozvoji našeho kraje po roce 1945, In: Zprávy a studie sv. 10 PV, OVM Teplice 1974, s. 1-8
Hurník Stanislav: Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 45 - 54
Joza Jaroslav: Vliv vytváření severočeské hnědouhelné oblasti na národnostní strukturu obyvatelstva, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 77-92
Kačura G.: Zaniklé zdroje minerálních vod v západní části Severočeského kraje, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 21-51
Kavka Josef: Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 21-36
Krutský Norbert: Geologické práce o vápencových surovinách severozápadních Čech a jejich těžba po roce 1945, In: Zprávy a studie sv. 4 PV, OVM Teplice 1968, s. 3-14
Krutský Norbert: Gustav Karel Laube, slavný teplický geolog. K 50. výročí úmrtí, In: Zprávy a studie sv. 8 PV, OVM Teplice 1972, s. 1-18
Ktoda Jaroslav: Příspěvek ke geologickému vývoji terciérních vulkanitů v širším okolí Radejčína na Ústecku, In: Zprávy a studie sv. 7 PV , OVM Teplice 1971, s. 15-23
Novák František - Pauliš Petr - Ševců Jaroslav: Saponit z Těchlovic u Děčína, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 15-20
Půlpán Marek - Radoň Miroslav: Kameny a kamenné artefakty z hrobů bylanské kultury v Lovosicích, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 177-190
Radoň Miroslav: Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v Českém středohoří, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 17-21
Radoň Miroslav: Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 23-27
Radoň Miroslav: Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Rajdečína v Českém středohoří, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 15-20
Radoň Miroslav: Nová lokalita minerálů u obce Doukovičky v České středohoří, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 7-13
Radoň Miroslav: Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve východní části Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT 2000, s. 19-43
Radoň Miroslav: Geologie Milešovky a jejího okolí, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 17-21
Radoň Miroslav: Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic, In: Zprávy a studie sv. 22, RMT 1998, s. 7-13
Radoň Miroslav: Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 24, RMT 2002, s. 113-188
Radoň Miroslav: A. B. Castteli – Významný horník a badatel Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 24, RMT 2002, s. 189-234
Radoň Miroslav: Okresní školní inspektor Franz S. Wenzel (1853 – 1915) a rozkvět školství na Litoměřicku, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 82-94
Radoň Miroslav: Profesor Robert Klutschak (1823-1903) – znalec Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 95-154
Radoň Miroslav: Georg Bruder – geolog a pedagog, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 5-44
Radoň Miroslav: Zajímavé sklaní útvary v Českém středohoří, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 239-270
Radoň Miroslav: Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 5-12
Radoň Miroslav: Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 13-26
Radoň Miroslav: Anton Seidel - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 27-34
Radoň Miroslav: Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 35-40
Radoň Miroslav: Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 41-54
Radoň Miroslav: Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 55-64
Radoň Miroslav: Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 65-82
Radoň Miroslav: Ottomar Rotter ze Skalice - dodatek, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 83-84
Radoň Miroslav: Robert Karl rytíř von Weinzierl (1855-1909) - archeolog v Lovosicích a Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 5-64
Radoň Miroslav: Rudolf Raffelt (1859-1884) - předčasně zesnulý nadějný pedagog a mineralog, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 65-88
Radoň Miroslav: Mannsteinův kámen u Velemína a „měsíční kameny“, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 89-98
Radoň Miroslav - Půlpán Marek: Kameny a kamenné artefakty z hrobů bylanské kultury v Lovosicích, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 177-190
Radoň Miroslav: Nový nález fosilní včely z terciéru Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 147 - 154
Radoň Miroslav: Wilhelm Fuchs - obchodník s minerály v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 5 - 50
Radoň Miroslav: Ludwig Mayer - železniční úředník a sběratel, In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 51 - 76
Radoň Miroslav: Julius Frieser - soudní úředník a sběratel minerálů, In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 77 - 106
Radoň Miroslav: Arthur Scheit - mineralog a středoškolský profesor, In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 107 - 130
Radoň Miroslav: Vzpomínka na pana RNDr. Norberta Krutského (1932-2018), In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 5
Rapprich Vladislav: Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 65-80
Reichmann F. - Fengl. M. - Novák F. - Jansa J.: Příspěvek k mineralogii fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách, In: Zprávy a studie sv. 9 PV , OVM Teplice 1973, s. 13-25 Reichmann František: Zpráva o nálezu stříbrných rud na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách, In: Zprávy a studie sv. 5 PV , OVM Teplice 1969, s. 25-29
Reichmann František: Fluoritové ložisko Hradiště (okr. Chomutov), In: Zprávy a studie sv. 6 PV, OVM Teplice 1970, s. 21-30
Reichmann František: Blahuňov, mineralogicky zajímavé naleziště v Krušných horách (okres Chomutov), In: Zprávy a studie sv. 7 PV, OVM Teplice 1971, s. 25-34
Reichmann František: Fluoritové ložisko Vrchoslav okr. Teplice, In: Zprávy a studie sv. 11 PV, OVM Teplice 1975, s. 1-16
Ulrych J. - Rychlý R.: Problém ochrany unikátních mineralogických ložisek v Českém středohoří, In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 25-33
Ulrych Jaromír - Pivec Edvín: Neoidní polymetalická mineralizace v Českém středohoří - Roztoky n. L., In: Zprávy a studie sv. 17, KMT 1988, s. 7-22
Valečka Jaroslav, Zelenka Přemysl: Stratigrafie, litologie atektonika křídových sedimentů na Bílinsku, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 85-94
Veselý Miroslav: Dobývání uhlí u Starého Šachova, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT 2000, s. 45-54
Veselý Miroslav: Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 37-64
Veselý Miroslav: Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 61-108
Zelenka Oldřich: Fosilní pryskyřice v severočeské hnědouhelné pánvi, In: Zprávy a studie sv. 8 PV, OVM Teplice 1972, s. 19-28
Zelenka Oldřich: Tepelná metamorfóza uhelné sloje na kontaktu s vulkanity v severočeské hnědouhelné pánvi, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 29-36
Zelenka Přemysl: Santonské pískovce na Ústecku, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 21-28
Zelenka Přemysl: Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 55-60

Zoologie a botanika
Bárta Zdeněk - Eminger Josef: Ptáci devastovaných ploch Mostecka, In: Zprávy a studie sv. 3, OVM Teplice 1967, s. 25-29
Boček Bohuslav, Čeřovský Vladimír: Několik netypických hnízdišť břehule říční (Riparia riparia) v Ústeckém kraji, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 201-204
Boček Bohuslav: Bylinné patro Zámecké zahrady v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 113-118
Brus Zdeněk, Tyrner Pavel: Chráněné druhy rostlin na vrchu Zlatník u Mostu, In: Zprávy a studie sv. 3, OVM Teplice 1967, s. 18-21
Buchar Jan: Ohlédnutí za životním dílem zooložky Marie Flasarové, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT, 2000, s. 5-7
Čeřovský Vladimír: Příspěvek k hypsometrickému rozšíření strnada lučního (Miliaria calandra) v Krušných horách, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 205-206
Čeřovský Vladimír, Boček Bohuslav: Obratlovci Zámecké zahrady v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 105 - 108
Čeřovský Vladimír: Avifauna přírodní rezervace Malhostický rybník v letech 2009 a 2010, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 119-124
Duchek Karel: Několik osobních poznatků k bionomii druhu Euchalcia consona Fabricius 1787, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 129-132
Flasar Ivo: Sbírka ptáků a savců Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 10 PV, OVM Teplice 1974, s. 25-50
Flasar Ivo: Malakofauna stát. přír. rezervace Francká hora, okr. Teplice, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 59-64
Flasar Ivo: Malakofauna stát. přír. rezervace Milá, okr. Most, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 53-57
Falsar Ivo: Marie Flasarová – bibliografie, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT 2000, s. 9-18
Flasar Ivo, Flasarová Marie: Zpráva o výzkumu edafonu (Mollusca, Isopoda) ve státní přírodní rezervaci "Slanisko" v Bylanech u Mostu a na náhradních lokalitách v Zaječicích (okr. Most) a Břvanech (okr. Louny), In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 37-45
Hradecká Dana: Příspěvek k poznání krátkostébelnatých kostřavových luk v milešovské oblasti Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 4 PV, OVM Teplice 1968, s. 15-20
Hradecká Dana: Variabilita Equisetum maximum L. v Milešovském středohoří, In: Zprávy a studie sv. 9 PV, OVM Teplice 1973, s. 27-38
Hradecká Dana: Luční společenstva milešovské části Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 10 PV, OVM Teplice 1974, s. 9-23
Jaroš Pavel: Pokus o posílení populace astry alpské (Aster alpinus L.) na Bořeni, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 109-112
Jaroš Pavel, Bejček Vladimír, Tejrovský Vít, Holuša Jaroslav, Moravec Pavel, Volf Ondřej, Chobot Karel: Lokality soustavy Natura 2000 v okresech Most a Teplice, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 113-132
Joza Vít: Příspěvek ke květeně Teplicka, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 163 - 177
Joza Vít: Příspěvek ke květeně Teplicka II., In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 137 - 146
Joza Vít: Příspěvek ke květeně Teplicka III., In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 53
Klůz Zdeněk: Sbírka ptačích vajec v Krajském muzeu v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 41-55
Kubát Karel: Chrobák vrubounovitý, Sisyphus schaefferi L., v Českém středohoří, In: Zprávy a studie sv. 5 PV, OVM Teplice 1969, s. 31-33
Kubát Karel: Aron plamatý - Arum maculatum L. - v Českém středohoří, In: Zprávy a studie sv. 8 PV, OVM Teplice 1972, s. 29-35
Pešková Anna: Zoologická bibliografie časopisu Mitteilungen des Nordböhmischen Excoursions-Klub, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 55-79
Prachař Ota : Flora údolí Supí hory (Krušné hory), In: Zprávy a studie sv. 3, OVM Teplice 1967, s. 21-25
Pulpán J., Vysoký V.: Výskyt pozoruhodného druhu Harpalus xanthopus winkleri Schauberger 1923 v Československu (Coleoptera, Carabidae), In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 47-52
Radoň Miroslav: Nejsevernější výskyt čolka horského v České republice, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 197-200
Salášek V., Tyrpak C. & J.: Výskyt a hnízdění některých ptačích druhů v Severočeském kraji, In: Zprávy a studie sv. 1, OVM Teplice 1965, s. 19-31
Salášek V., Tyrpak C. & J.: Výskyt a hnízdění některých ptačích druhů v Severočeském kraji (dokončení), In: Zprávy a studie sv. 2, OVM Teplice 1966, s. 20-33
Šmaha Jiří: Některé charakteristiky avifauny lounské části Českého středohoří, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 57-67
Táborský Ivan: (Semidalia notata (LAICH.) - (Col., Coccinellidae) - nový druh pro faunu Čech, In: Zprávy a studie sv. 11 PV, OVM Teplice 1975, s. 27-28
Táborský Ivan: K faunistice střevlíkovitých severozápadních Čech, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 37-40
Tichý Herbert: Ztráty na vejcích a mortalita labutí velkých (Cygnus olor GM) na rybníku v Lenešicích okr. Louny, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 43-53
Tichý Herbert: 10 let zimního sčítání vodního ptactva v okolí Loun, In: Zprávy a studie sv. 17, KMT 1988, s. 39-48
Tichý Herbert: Dravci rybníka v Lenešicích, okres Louny, In: Zprávy a studie sv. 18, KMT 1990, s. 83-88
Tichý Herbert: Ornitologická bibliografie Lounska do r. 2000, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT, 2000, s. 55-93
Tichý Herbert: Ornitologické příspěvky v regionálním tisku Lounska v letech 1980-2000, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT, 2000, s. 95-103
Tichý Herbert: Slípka zelenonohá, Galinula chloropus L., v letech 1976-1990 v okolí Loun, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 29-35
Tichý Herbert: "Severské" druhy vodních ptáků na Lounsku, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 21-30
Tichý Herbert: Hnízdění Lysky černé, Fulica atra na rybníku v Lenešicích v období 1980-1990, In: Zprávy a studie sv. 22, RMT 1998, s. 15-22
Tichý Herbert: Prvý výskyt méně běžných druhů ptáků na okrese Louny, In: Zprávy a studie sv. 24, RMT 2002, s. 235 - 246
Vlček Miroslav: Ochranářský průzkum obratlovců státní přírodní rezervace Francká hora v Českém středohoří, In: Zprávy a studie sv. 11 PV, OVM Teplice 1975, s. 29-42
Vlček Roman: Batrachofauna a herpetofauna EVL Kateřina mokřad v letech 2013-2014, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 155 - 162
Vodnráček Jiří: Severské ptačí druhy v avifauně severních Čech, In: Zprávy a studie sv. 4 PV, OVM Teplice 1968, s. 21-29
Vondráček Jiří: Moudiváček lužní v Severočeském kraji, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 65-70
Vondráček Jiří, Vondráčková Zuzana: K potravní specializaci sovy pálené (Tyto alba Guttata) vlivem mimořádných topických podmínek, In: Zprávy a studie sv. 10 PV, OVM Teplice 1974, s. 51-54
Vysoký Václav: Střevlíkovití dolního toku řeky Bíliny (Coleoptera-Carabidae), In: Zprávy a studie sv. 11 PV, OVM Teplice 1975, s. 17-25
Vysoký Václav: Příspěvek k poznání mravenců Českého středohoří (Hymenoptera: Formicoidea), In: Zprávy a studie sv. 17, KMT 1988, s. 23-38
Vysoký Václav: Poznámky k výskytu některých bezobratlých (Coleoptera, Hymenoptera) v Zámecké záhradě v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 109-112
Wolf Jiří, Kofroňová Petra, Váša Hynek: Poznámka k ocasatým obojživelníkům (Amphibia, Urodela) na Teplicku, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 125-132
Zvarič Bohdan: Další lokalita měkkýše Discus ruderatus (HARTM.), In: Zprávy a studie sv. 6 PV, OVM Teplice 1970, s. 31
Žemlička Miroslav: Nálezy zavíječe zimostrázového a některých nepůvodních vzpřímenkovitých druhů v Teplicích (Lepidoptera: Crambidae, Gracillaridae), In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 131 - 136

Archeologie
Bubeník Josef: Nástin stavu bádání slovanského osídlení v severozápadních Čechách, In: Zprávy a studie sv. 10 SV, OVM Teplice 1974, s. 25-31
Bubeník Josef: K původní podobě kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci (obec Bělušice, okres Most). Zpráva o archeologickém výzkumu, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 71-82
Budinský Peter: Záchranný výzkum knovízského sídliska v Bílině, In: Zprávy a studie sv. 4 SV, OVM Teplice 1968, s. 3-8
Budinský Peter: Malé prírastky archeologického oddelenia teplického múzea v rokoch 1966-1968, In: Zprávy a studie sv. 5 SV, OVM Teplice 1969, s. 3-8
Budinský Peter: Výzkumy teplického múzea v rokoch 1947-1970, In: Zprávy a studie sv. 6 SV, OVM Teplice 1970, s. 35-40
Budinský Peter: Výzkumy a přírůstky archeologického oddělení teplického muzea v letech 1970-1971, In: Zprávy a studie sv. 9 SV, OVM Teplice 1973, s. 15-24
Budinský Peter, Muška Jiří: Archeologický výzkum polykulturního naleziště u Nechvalic na Teplicku v letech 1981-1982. Osídlení od staršího pravěku až po časnou dobu halštatskou, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 27-55
Budinský Peter, Muška Jiří: Archeologický výzkum polykulturního naleziště u Nechvalic na Teplicku v letech 1981-1982. Osídlení z pozdní doby halštatské až časné doby laténské, In: Zprávy a studie sv. 22, RMT 1998, s. 23-55
Cvrková Marta: Pravěké osídlení ve Stadicích (Řehlovicích) o. Ústí n. L., In: Zprávy a studie sv. 11 SV, OVM Teplice 1975, s. 1-11
Kostková M., Waldhauser J.: Výzkum na hradě Hamrštejně, In: Zprávy a studie sv. 7 SV, OVM Teplice 1971, s. 59-61
Půlpán Marek, Radoň Miroslav: Kameny a kamenné artefakty z hrobů bylanské kultury v Lovosicích, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 177 - 190
Rusó Alexandra a kol.: Výročí Květoslavy Šimkové, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 141 - 142
Sklenář Karel: Teplický archeolog František Olbricht (1788-1868), In: Zprávy a studie sv. 4 SV, OVM Teplice 1968, s. 9-17
Stará Marcela: Archeologická sbírka Podještědského muzea K. Světlé v Českém Dubu, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 105-140
Soukup Michal B.: Několik poznámek o archeologii vrcholného středověku a raného novověku v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 115 - 128
Waldhauser Jiří: Některé archeologické přírůstky teplického muzea z let 1972-1973, In: Zprávy a studie sv. 9 SV, OVM Teplice 1973, s. 25-33
Waldhauser Jiří: Pozdně halštatské a laténské sídliště v Tuchomyšli (okres Ústí n. L.), In: Zprávy a studie sv. 10 SV, OVM Teplice 1974, s. 17-23
Waldhauser Jiří: Problematika pohyblivosti keltského osídlení na základě lokality Radovesice a jiných archeologických reliktů v Severozápadních Čechách, In: Zprávy a studie sv. 17, KMT 1988, s. 51-77
Waldhauser Jiří Diskuse k laténskému osídlení na Stolové hoře Úhošť v makroregiónu severozápadních Čech, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 43-55
Waldhauser Jiří: Limity povrchových sběrů pro rekonstrukci sídelních útvarů v laténu B - D v severozápadních Čechách, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 57-59
Waldhauser Jiří: Přehled archeolog. výzkumů teplického muzea v l. 1972-1975, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 73-80
Wladhauser J., Holodňák P.: Z archeologických přírůstků teplického muzea za rok 1972, In: Zprávy a studie sv. 8 SV, OVM Teplice 1972, s. 23-29
Wladhauser Jiří: Keltské kostrové hroby z Želenic/Liběšic a Razic na Bílinsku, In: Zprávy a studie sv. 18, KMT 1990, s. 91-95
Wladhauser Jiří, Weber Vít: Sídliště podmokelské skupiny v Libochovanech (okr. Litoměřice), In: Zprávy a studie sv. 7 SV, OVM Teplice 1971, s. 3-22

Historické a společenské vědy
Adamec Dalibor: Až začnou kvést kytičky…, In: Zprávy a studie sv. 24, RMT 2002, s. 47-112
Bartůšek V.: Vznik a šíření gymnázií na území Severočeského kraje před školními reformami v 18. století, In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 63-70
Bednářová Olga: Teplický zámek ve světle konfiskačního inventáře z roku 1634, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT, 2000, s. 105-137
Bechyně Josef: Lidová hnutí na Mostecku v období Velké francouzské buržoazní revoluce, In: Zprávy a studie sv. 3, OVM Teplice 1967, s. 3-8
Bervic Rudolf: Cesta k socializaci vesnice na Teplicku, In: Zprávy a studie sv. 10 SV, OVM Teplice 1974, s. 1-16
Bičík Zdeněk: Letecká válka na Teplicku, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 93-96
Boušková Pavlína: Testamenty teplických měšťanů v době předbělohorské, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 147 – 200
Boušková Pavlína: Sociální distinkce teplických měšťanů v předbělohorském období, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 9 - 16
Budinská Jitka: Teplice v revolučním roce 1848, In: Zprávy a studie sv. 4 SV, OVM Teplice 1968, s. 23-30
Budinská Jitka: Teplická agitační skupina Severák 1935 -1948, In: Zprávy a studie sv. 6 SV, OVM Teplice 1970, s. 3-8
Budinská Jitka - Král Karel: Příspěvek k ikonografii Teplic 18. století, In: Zprávy a studie sv. 17, KMT 1988, s. 79-103
Bureš Jiří: Mit Gott für Kaiser und Vaterland! Příspěvek k ikonografické výzdobě auly c. k. státního reálného gymnázia v Duchcově, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 221-227
Bureš Jiří: Příčiny úmrtí populace města Duchcova v první polovině 19. století, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 31 - 40
Cvrk František: Podíl Ústecko-teplické dráhy na přepravě uhlí ze severočeské hnědouhelné pánve do 1. světové války, In: Zprávy a studie sv. 9 SV, OVM Teplice 1973, s. 1-6
Cajthaml Marek: Teplické účelové známky a ražebny, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 133-158
Cajthaml Marek: Účelové známky okresu Teplice, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 55-82
Černý Milan: Duchcovská chrámová kapela ve druhé polovině 17. století, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 41 - 52
Černý Milan: Účetní zprávy o hudebně liturgickém provozu při teplickém kostele svatého Jana Křtitele ve druhé polovině 17. století, In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 149 - 164
Černý Milan: Hudební aktivity při kostele svatého Jana Křtitele ve Flájích během první poloviny 18. století, In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 101
Dvořáková Jaroslava: Keramický průmysl v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 237-248
Franzl Thomas: Euroregionen als ein neues Instrument der Regionalanalyse und Regionalplanung. Ergebnisse und Probleme Deutsch-tschechischer Zusammenarbeit vor dem Hintergrund europäischer und nationaler Grenzraumpolitik., In: Zprávy a studie sv. 22, RMT 1998, s. 85-107
Filipek Dana: Teplický divadelní svět v letech 1874-1919 aneb Retrospektivní pohled do zákulisí vybraných divadelních vedení, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 207-220
Grisa Miroslav: Severočeští skláři a vytváření odborové jednoty, In: Zprávy a studie sv. 6 SV, OVM Teplice 1970, s. 19-26
Grisa Miroslav: Doprava severočeského uhlí po Labi v letech 1918-1938, In: Zprávy a studie sv. 7 SV, OVM Teplice 1971, s. 45-58
Grulich Tomáš: Změna životního prostředí obyvatel zaniklé obce Jenišův Újezd, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 97-116
Hoffmann Jaroslav: Ke snahám o racionalizaci v textilním průmyslu okupovaného pohraničí, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 105-121
Chleborádová Bohuslava: Ohlédnutí za výstavou Procházka stoletím kavalírů – Casanova, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT, 2000, s. 147-153
Chleborádová Bohuslava: Zapomenutý sběratel Charles Antoine de Ligne a neznámé kresby starých mistrů ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 201-218
Chleborádová Bohuslava: Amatérská šlechtická kresba ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 228 - 238
Chleborádová Bohuslava: Kristův kostel zvaný Zelený, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 249-258
Chleborádová Bohuslava: PORTRÉTY KRAJINY, Anton Josef Lewý (1845 - 1897) - ohlédnutí za výstavami, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 29-54
Jalovecká Martina: Volby 1948 na okrese Teplice 25, In: Zprávy a studie sv. 24, RMT 2002, s. 25–46
Jančárek Petr: Hospodářský a sociální stav společnosti v Hoře Svaté Kateřiny (o. Most) ve světle údajů berní ruly a fase tereziánského katastru, In: Zprávy a studie sv. 11 SV, OVM Teplice 1975, s. 13-23
Jančárek Petr: Kdo byl Vincenc Zahradník? Příspěvek k poznání českého národního obrození, In: Zprávy a studie sv. 18, KMT 1990, s. 111-120
Jančárek Petr: K problematice mostecké společnosti na předělu 16. a 17. století, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 81-106
Jankovská Vlasta: Universitní profesor Karl Rudolph - rodák z Teplic v Čechách, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 7-15
Kašparová Markéta: Perníkářství a formy na perník ze sbírek RMT, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 53 - 62
Keller Viktor: Nouzové poukázky z let 1848 - 1849 ve sbírce Regionálního muzea v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 5-18
Keller Viktor: Novodobé dějiny Teplic a Teplicka očima pamětníků - současný stav muzejního výzkumu a úkoly do budoucna, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 165-168
Keller Viktor: Teplice a berlínská olympiáda 1936, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 19-28
Keller Viktor: Teplice v období pražského jara, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 63 - 78
Kilián Jan: Evangelické hnutí v Hrobu na přelomu 19. a 20. století, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 159-164
Klouček Antonín: Moldavské lesní sklářské hutě, In: Zprávy a studie sv. 6 PV, OVM Teplice 1970, s. 37-39
Klusáčková Václava: Nález mincí z 1. poloviny 17. století ve Varnsdorfu, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 99-115
Klusáčková Václava, Vilím Karel: Historie spořitelny v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 87-104
Koblasa Pavel: Příspěvek k dějinám fideikomisního panství Duchcov, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 133-140
Koukal Pavel: Od odborových spolků k odborovým organizacím horníků v severozápadních Čechách, In: Zprávy a studie sv. 6 SV, OVM Teplice 1970, s. 9-18
Křenková Zuzana. Pohřebiště pánů z Vřesovic v zaniklém klášteře františkánů observantů v Krupce, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 109-114
Kukal Dušan: Prvenství Teplic ve zbudování pravidelné tramvajové malodráhy, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 151-154
Kvasňová Markéta: Smírčí kříže současného správního území města Krupka, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT 2000, s. 139-146
Kvasňová Markéta: Ohlédnutí za tajemnými pověstmi i skutečnostmi Teplického regionu (malá sonda do „pohádek“), In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 181–200
Lejsková-Matyášová Milada: Zámek ve Světci u Bíliny (okr. Teplice), In: Zprávy a studie sv. 5 SV, OVM Teplice 1969, s. 27-39
Lejsková-Matyášová Milada: K architektonické a sochařské výzdobě zahrad, In: Zprávy a studie sv. 8 SV, OVM Teplice 1972, s. 13-22
Lejsková-Matyášová Milada: Švýcarská kamna v teplickém zámku, In: Zprávy a studie sv. 9 SV, OVM Teplice 1973, s. 7-14
Líbal Dobroslav - Holanová Eva: Románský konventní chrám bývalého kláštera v Oseku (okr. Teplice), In: Zprávy a studie sv. 8 SV, OVM Teplice 1972, s. 1-11
Macek Jaromír: Vlastenecké divadlo a Teplice, In: Zprávy a studie sv. 3, OVM Teplice 1967, s. 8-11
Macek Jaromír: Nález vzácné řezané gotické knižní vazby, In: Zprávy a studie sv. 6 SV, OVM Teplice 1970, s. 27-33
Machač Josef: Vodní katastrofa na dole Döllinger u Duchcova v roce 1879, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 83-92
Machač Josef: Příběh Josefa Saského, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 57-61
Martínek J.: Bohuslav z Lobkovic a severozápadní Čechy, In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 55-62
Matasová Kateřina: Těžařky v cínovém hornictví Krupky v první polovině 16. století, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 95-108
Merhautová-Livorová A.: Kostel sv. Jakuba Většího ve Světci u Bíliny (okr. Teplice), In: Zprávy a studie sv. 5 SV, OVM Teplice 1969, s. 19-25
Mesányová Martina: Listopadová revoluce 1989 na Teplicku, In: Zprávy a studie sv. 23, RMT, 2000, s. 155-171
Michlová Jana: Příspěvek k dějinám knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 117-126
Michlová Jana: Počátky zámecké knihovny Clary-Aldringenů v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 99-106
Michlová Jana: 100 let české veřejné knihovny v Duchcově, In: Zprávy a studie sv. 22, RMT 1998, s. 67-73
Michlová Jana: Nálezy průsvitek - filigránů - papírny z Dubí ve fondu knihovny RMT, In: Zprávy a studie sv. 22, RMT 1998, s. 75-83
Michlová Jana: Poznámky k provozování divadelních společností v Teplicích na přelomu 18. a 19. století, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 217-225
Michlová Jana: Stopy prvních veřejných čítáren, půjčoven knih v 19. století a městské knihovny 1. poloviny 20. století v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 155-176
Michlová Jana: Poznámky k 90. výročí otevření nového městského divadla v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 128 - 146
Michlová Jana: Poznámky k minulosti zámecké knihovny Clary-Aldringenů, In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 207 - 214
Michlová Perutz Jana: Pěvecký spolek Slavík Lidumil a jeho ženský sbor v letech 1934-1938, In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 97
Mjalovský Vladimír: Sudetoněmecká numismatická společnost, In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 169
Mlnařík František: Rešerše „Zapomenutí hrdinové“, obec Svádov a její němečtí antifašisté v době odsunu, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 193-202
Mlnařík František: Politické případy Okresního soudu v Ústí nad Labem v roce 1949, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 115-150
Mlnařík František: Vojenský zápisník Adolfa Bláhy 1904-1907, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 103 - 114
Moučková Barbora: Gotická knižní vazba a typologie gotických vazeb cisterciáckého klášteru v Oseku, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 221-236
Munzar Jan, Krška Karel: Milešovka osiřela … Za meteorologem RNDr. Františkem Reinem, CSc., In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 17-21
Němec Jan: Kamenina značky Palme 1829 – 1852, In: Zprávy a studie sv. 24, RMT 2002, s. 247-278
Němečková Eva: Krejčovské a ševcovské cechy v Bílině a Krupce v raném novověku, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 169-192
Němečková Eva: Město Most na sklonku třicetileté války a tamní válečné dozvuky, In: Zprávy a studie sv. 29, RMT 2012, s. 83-94
Neuvirt Radim: Psí známky města Teplic, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 79 - 102
Neuvirt Radim: Psí známky okresu Teplice I. - Teplice, In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 165 - 206
Neuvirt Radim: Psí známky okresu Teplice II. - Okresy Duchcov a Bílina, In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 123
Ostrovská Sylvia: Teplice roku 1813. Vzpomínky hraběte der Rochechouart, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 63-70
Ostrovská Sylvie: Portréty, krajiny a země, In: Zprávy a studie sv. 24, RMT 2002, s. 5 - 20
Petercsák Tivadar: Les v životě lidí severního Maďarska, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 133-146
Procházka Jiří: Příspěvek k národnostní problematice Teplicka mezi dvěma světovými válkami, In: Zprávy a studie sv. 7 SV, OVM Teplice 1971, s. 33-43
Procházka Jiří: Pražské dělnictvo a severočeští antifašisté v letech 1935-1938, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 83-90
Procházka Jiří: Stávka jabloneckých bižuterních dělníků v roce 1937, In: Zprávy a studie sv. 17, KMT 1988, s. 105-119
Procházka Jiří: Mzdy textilního dělnictva na Liberecku v letech 1918-1921, In: Zprávy a studie sv. 18, KMT 1990, s. 121-135
Procházka Jiří: Pánvárna v Hrobě na sklonku roku 1938, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 89-98
Radoň Miroslav: Barokní pomník u Borče, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 99-104
Schenk Štěpán Jan: Popis cesty rukojmí - řeholníků kláštera oseckého, odvedených pruským vojskem v sedmileté válce roku 1759, dne 18. listopadu. Z latinského originálu přeložil Josef Machač, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 61-87
Smrček Antonín: Říjen 1918 v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 143 - 196
Spála Radek: Nová teplická synagoga 1882-1938, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 71-85
Straub Enrico: Casanova jako národohospodář. Zpráva o neznámém spisu duchcovského knihovníka, In: Zprávy a studie sv. 7 SV, OVM Teplice 1971, s. 23-31
Streit Vincent: Emil Holub - africký cestovatel a sběratel z hlediska nově zjištěných skutečností, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 91-104
Svátek Josef: Ze stavebního vývoje konventu v Kadani a v Mostě, In: Zprávy a studie sv. 4 SV, OVM Teplice 1968, s. 19-22
Svátek Josef: Z dějin konventu řádu Svatého hrobu ve Světci u Bíliny (okr. Teplice), In: Zprávy a studie sv. 5 SV, OVM Teplice 1969, s. 9-18
Urban Stanislav: Lázeňské sklo v Teplicích za doby biedermeieru, In: Zprávy a studie sv. 3, OVM Teplice 1967, s. 11-15
Vařeka Josef: Soupis lidových staveb v okrese Teplice, In: Zprávy a studie sv. 1, OVM Teplice 1965, s. 13-18
Vilím Karel: Spor frýdlantských měšťanů s redernskou vrchností o várečné právo v letech 1608-1616, In: Zprávy a studie sv. 18, KMT 1990, s. 97-109
Vilím Karel: Židovská náboženská obec a teplické lázně v 16. – 19. století, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 213-220
Vilím Karel: Tepličtí hasiči a jejich předchůdci od 16. století do roku 1945, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 95-106
Vondruška Vlastimil: Některé archivní doklady ve studiu lidového oděvu v severozápadních Čechách na konci 18. a na počátku 19. století, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 123-142
Waldhauser Jiří: Sídla drobné šlechty v severním Pojizeří a na Liberecku, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 49-65
Wolf Jiří: O rodinných vztazích v předbělohorských Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 24, RMT 2002, s. 21-24
Wolf Jiří: Alfons Dopsch, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 155-158
Wolf Jiří: Heuristická poznámka k dějinám kláštera Strážkyň Božího hrobu ve Světci v 16. století, In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 159-162
Wolf Jiří: Nápisy na Teplicku (několik poznámek k místní epigrafice), In: Zprávy a studie sv. 25, RMT 2004, s. 163–180
Wolf Jiří: Bílinská fara v době předbělohorské a Jan Peit Houstonský (kulturněhistorická marginálie), In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 201-206
Wolf Jiří: Adendum k nápisům na Teplicku, In: Zprávy a studie sv. 26, RMT 2006, s. 207-212
Wolf Jiří: Duchcovská společnost v době barokní, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 107-128
Wolf Jiří: Charles Samaran, In: Zprávy a studie sv. 27, RMT 2008, s. 129-132
Wolf Jiří: Dva deníkové fragmenty z let 1646-1647 a 1648 ve fondu mosteckého okresního archivu, In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 17 - 24
Wolf Jiří: Lokální dějiny a evropské kulturněhistorické bádání (marginálie ke kontextu regionálních studií), In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 25 - 30
Wolf Jiří: K význačnému životnímu jubileu PhDr. Jany Perutz Michlové, In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 65
Wolf Jiří: Corrigenda k nápisům teplického okresu, In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 67
Wolf Jiří: Rodinné zápisky Jana Václavovic Bílského souseda teplického a jeho dětí z let 1590-1630 (heuristická poznámka k neznámému rukopisu), In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 71
Wolf Jiří: Prvotisky knihovny Regionálního muzea v Teplicích jako kulturněhistorický pramen (předběžná poznámka k možnostem jejich budoucího studia), In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 81
Wondrák Eduard: Život a dílo žateckého rodáka Vavřince Spana ze Spanova (1530-1575), In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 67-76
Zilynskyj Bohdan: Teplice a jejich okolí v cestopisné reportáži z roku 1889 ("Zápisky z Čech" Amvrosije Poljanského), In: Zprávy a studie sv. 22, RMT 1998, s. 57-65
Žižková Jitka: Rukopisné zpěvníky jako doklad hudební aktivity teplických měšťanů v 2. polovině 16. století, In: Zprávy a studie sv. 20, RMT 1995, s. 33-55

Muzejnictví a muzeologie
Budinská Jitka: 75. výročí teplického muzea a seminář etnografů v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 8 SV, OVM Teplice 1972, s. 30-33
Budinská Jitka: Sběr dokladového materiálu v obcích Jenišův Újezd a Hrdlovka v r. 1973, In: Zprávy a studie sv. 9 SV, OVM Teplice 1973, s. 37-38
Budinská Jitka: První ročník muzejní školy práce 1977/1978, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 10-11
Budinský Peter: Prehistorické odd. Oblastního muzea v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 1, OVM Teplice 1965, s. 12-13
Budinský Peter: Dokončenie expozície praveku v Oblastnom múzeu v Tepliciach, In: Zprávy a studie sv. 2, OVM Teplice 1966, s. 3-14
Budinský Peter: Návrh interpretace směrnic pro správu sbírek v muzeích a galeriích pro odbor archeologie, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 5-28
Budinský Peter: Archeologické oddělení, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 23-25 Bursíková Miluše: Oddělení muzejních služeb, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 107-110
Bursíková Miluše: Problémy odstraňování starých konzervačních prostředků z kovových archeologických nálezů, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 111-114
Hlavní úkoly muzeí Severočeského kraje v 6. Pětiletce, In: Zprávy a studie sv. 11 SV, OVM Teplice 1975, s. 37-39
Chleborádová Bohuslava: K životnímu jubileu historičky Mgr. Jitky Budinské, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 214 - 216
Flasar Ivo: Nová zoologická expozice v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 6 PV, OVM Teplice 1970, s. 33-35
Flasar Ivo, Laryšová Anastázie: Kabinet biologie v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 11 PV, OVM Teplice 1975, s. 43-50
Chleborádová Bohuslava: Sbírka obrazů, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 63-74
Jančárek Petr: Metodická činnost v roce 1978, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 29-32
Jančárek Petr: Vývoj metodické činnosti Krajského muzea v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 12-17
Jančárek Petr: Metodická činnost Krajského muzea v Teplicích, její současný stav a perspektivy, In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 3-5
Jančárek Petr: Profilace oborového zaměření a specializace muzeí v Severočeském kraji, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 5-13
Janoušková Danuše: Výchovný systém Mládež a kultura v Krajském muzeu, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 11-12
Janoušková Danuše: Jak dál ve výchovném systému Mládež a kultura, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 15-23
Klášterková Eva: Jitka Budinská (1940-2014) a Jaroslava Dvořáková (1948-2014), In: Zprávy a studie sv. 30, RMT 2014, s. 5 - 8
Klusáčková Václava: Soupis nálezů mincí uložených v numismatické sbírce Krajského muzea v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 18, KMT 1990, s. 51-67
Klusáčková Václava: Sbírky a činnost historického oddělení, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 57-62
KMT: Plán vědeckovýzkumné činnosti v muzeích Severočeského kraje na léta 1981-1985, In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 9-12
KMT: Hlavní ukazatele činnosti Krajské sítě muzeí, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 3-4
Kursová Lucie: Sedmdesátiny PhDr. Alexandry Rusó, In: Zprávy a studie sv. 31, RMT 2016, str. 147 - 148
Kursová Lucie: Životní výročí PhDr. Petra Budinského, In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 93
Kursová Lucie: Životní jubileum PhDr. Milana Zápotockého, CSc., In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 95
Macek Jaromír: Seminář pracovníků muzejních knihoven v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 9 SV, OVM Teplice 1973, s. 36-37
Macek Jaromír: Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích v letech 1970-1975, In: Zprávy a studie sv. 11 SV, OVM Teplice 1975, s. 35-37
Macek Jaromír: Publikace severočeských muzeí v letech 1976-1978, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 35-37
Macek Jaromír: Vědeckovýzkumná činnost v roce 1978, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 32-33
Macek Jaromír: Dokumentace současnosti a muzejní knihovny, In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 6-9
Macek Jaromír: Publikace severočeských muzeí v letech 1979-1981, In: Zprávy a studie sv. 15, KMT 1982, s. 13-16
Macek Jaromír: Publikační činnost teplického muzea v letech 1945-1990, In: Zprávy a studie sv. 18, KMT 1990, s. 7-50
Martinec Vladimír: Analýza výstavy "Slované v severních Čechách", In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 31-40
Michlová Jana: Muzejní knihovna, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 95-97
Mrázková Dagmar, Procházka Jiří: Zkušenosti z činnosti odborné pracovny dějepisu a občanské nauky v oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 11 SV, OVM Teplice 1975, s. 25-31
Ostrovská Sylvia: Návrat obrazů, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 75-84
Palata Oldřich: Porcelánové variace. Výstava Severočeského muzea v Liberci, In: Zprávy a studie sv. 19, RMT 1993, s. 127-132
Pěček Jan: Numismatické sbírky v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 3, OVM Teplice 1967, s. 16-17
Procházka J.: Výstavy v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích v roce 1973, In: Zprávy a studie sv. 9 SV, OVM Teplice 1973, s. 35-36
Procházka J., Macek J.: Z činnosti oblastního muzea v roce 1972, In: Zprávy a studie sv. 8 SV, OVM Teplice 1972, s. 33-36
Procházka Jiří: Výstavy v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích v Čechách v roce 1974, In: Zprávy a studie sv. 10 SV, OVM Teplice 1974, s. 33-34
Procházka Jiří: Výstavy v muzeu v roce 1975, In: Zprávy a studie sv. 11 SV, OVM Teplice 1975, s. 33-35
Procházka Jiří: Expozice a výstavy Krajského muzea v Teplicích v roce 1978, In: Zprávy a studie sv. 13, KMT 1978, s. 34-35
Procházka Jiří: Průběh a výsledky II. celonárodní soutěže kronikářů k 30. výročí Vítězného února v Severočeském kraji, In: Zprávy a studie sv. 14, KMT 1980, s. 5-10
Procházka Jiří: III. Celonárodní soutěž kronikářů v Severočeském kraji v letech 1984/85, In: Zprávy a studie sv. 16, KMT 1985, s. 25-30
Procházka Jiří: Aktiv muzejních a pedagogických pracovníků v Teplicích a spolupráce muzea a školy v letech 1976/77, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 11-13
Procházka Jiří: Výstavní činnost Krajského muzea v letech 1976-1977, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 14-18
Radoň Miroslav, Flasar Ivo: Přírodovědné oddělení a jeho mineralogicko-geologické a zoologické sbírky, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 9-16
Radoň Miroslav: Vzpomínka na pana RNDr. Norberta Krutského (1932-2018), In: Zprávy a studie sv. 32, RMT 2018, str. 5
Rusó Alexandra: PhDr. Peter Budinský - dlouholetý pracovník Regionálního muzea v Teplicích, In: Zprávy a studie sv. 28, RMT 2010, s. 203-213
Stará Dagmar: Sbírka cínu, In: Zprávy a studie sv. 21, RMT 1997, s. 85-93
Tschunková Hana: Metodické řízení kronikářství v Severočeském kraji, In: Zprávy a studie sv. 12, KMT 1976/77, s. 5-9
Zprávy muzeí severozápadních Čech, In: Zprávy a studie sv. 1, OVM Teplice 1965, s. 3-11