CZ/DE/EN

Hradiště Hradišťany

Hradistany.jpgVýsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2017-2020)

Kniha prezentuje výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu, který probíhal na hradišti Hradišťany v letech 2017-2020 v rámci intenzivní mezioborové spolupráce. Hradiště Hradišťany představuje nejvýše položené hradiště z období mladší doby bronzové. Samotné hradiště bylo podrobně popsáno a archeologicky zkoumáno pomocí mikrosondáže a detektoru kovů, díky čemuž byl získán vhodný datační materiál, který se vesměs shoduje s poznatky z archeologického výzkumu z roku 1951. Na lokalitě byl proveden také geofyzikální a geochemický průzkum a hradiště bylo posuzováno rovněž z hlediska hydrologie, pedologie, geologie či astronomie. Pomocí lidarových snímků byl podrobně analyzován fortifikační systém hradiště. U bronzových artefaktů byla provedena také analýza prvkového složení a zkoumány byly rovněž traseologické stopy.

Šteffl, J. a Hentschová, R. (eds.). Hradiště Hradišťany. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2017-2020). Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2021.188 s. ISBN 978-80-85321-92-0. Cena 350,- Kč.

Knihu lze zakoupit ve foyer teplického zámku nebo objednat na adrese klasterkova@muzeum-teplice.cz. Publikaci zasíláme na dobírku nebo na fakturu (pro organizace). K uvedené ceně bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 160,- Kč, na fakturu 100,- Kč).