CZ/DE/EN

Hradiště Štěpánovská hora

Stepanov.jpgVýsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2016-2020)

Kniha prezentuje výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu, který probíhal na hradišti Štěpánovská hora v letech 2016-2020. Na tomto výzkumu se podílela řada odborníků z mnoha vědeckých institucí. Štěpánovská hora představuje jednu z největších pevností pozdní doby bronzové v Čechách a dosud stála, poněkud neprávem, ve stínu protějších turisticky známějších Hradišťan. Její význam navíc podtrhuje přítomnost vodních zdrojů, kterým byla věnována značná pozornost. Cílem výzkumu bylo co nejpodrobněji zachytit podobu a dnešní stav hradiště, určit jeho stáří, pokusit se nastínit dřívější podobu fortifikačního systému a stanovit účel hradiště. Samotný výzkum byl veden zejména nedestruktivními metodami, na lokalitě byl proveden podrobný povrchový průzkum, zahrnující také geofyzikální metody, zkoumány byly také archeobotanické vzorky a hradiště bylo posuzováno rovněž z hlediska hydrologie, pedologie, geologie či astronomie. Celý areál hradiště byl také velmi podrobně analyzován na základě lidarových snímků. Kniha se zabývá také problematikou tzv. spečených valů a zveřejňuje nalezené artefakty. Bronzové předměty byly analyzovány z hlediska traseologie a prvkového složení.

Šteffl, J. a Hentschová, R. (eds.). Hradiště Štěpánovská hora. Výsledky archeologického nedestruktivního výzkumu (2016-2020). Most: Ústav archeologické památkové péče Severozápadních Čech, v.v.i., 2021. 231 s. ISBN 978-80-86531-23-6. Cena 350,- Kč.

Knihu lze zakoupit ve foyer teplického zámku nebo objednat na adrese klasterkova@muzeum-teplice.cz. Publikaci zasíláme na dobírku nebo na fakturu (pro organizace). K uvedené ceně bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 160,- Kč, na fakturu 100,- Kč).