CZ/DE/EN

Teplicko objektivem Františka Fridricha

FF_obalka.jpg

Publikaci Teplicko objektivem Františka Fridricha vydalo Regionální muzeum v Teplicích ke stejnojmenné výstavě. Celá sbírka, čítající více než 200 kusů, je až na výjimky v publikaci prezentována. Úvodní část publikace obsahuje studie věnované osobnosti F. Fridricha, používané fotografické technice, popisu fotografických sérií a působení Fridricha v Teplicích. Nechybí doporučení, jak na Fridrichovy fotografie nahlížet, ediční poznámka a resumé v anglickém a německém jazyce. Hlavní část je věnována prezentaci Fridrichových fotografií, rozdělených do kapitol podle zobrazených lokalit. Teplice a Šanov jsou dále rozděleny na menší oblasti, následují Krupka, Bílina, Dubí a blízké okolí Teplic. 

Snímky jsou v publikaci prezentovány v originálním formátu (vizitka, kabinetka, stereofotografie a větší formáty), několik je znázorněno též v detailu. U každé fotografie je uvedeno inv. č. a formát originálu. Na stranách, dělících jednotlivé kapitoly, jsou otištěny reverzy Fridrichových snímků. Do knihy je vloženo rozkládací panorama Teplic. Fotografie jsou opatřeny komentářem v podobě rozšířené popisky. Ta obsahuje přesnou lokalitu a identifikaci objektu, jeho stavební historii a další osudy. Většina objektů během sto padesáti let prošla výraznými přestavbami a jejich současný vzhled je zcela odlišný. Velká část z nich zanikla úplně, včetně celých ulic a náměstí. Jak se během studia snímků ukázalo, původní označení snímku nebylo vždy věrohodné. Grafická úprava publikace koresponduje s grafickým řešením výstavy. Oranžový podklad částí katalogu byl zvolen podle původní barvy podkladu Fridrichových kabinetek a stereofotografií.

Prostřednictvím katalogu, který představuje převážně dosud nepublikovanou část podsbírky, může čtenář poznat atmosféru Teplic a okolí druhé poloviny 19. století. Mnohé fotografie jsou publikovány vůbec poprvé. Přenesou čtenáře do malebných míst Teplic a okolí, z nichž některá dnes již reálně nelze spatřit nebo ve značně pozměněné podobě. Na tento počin bude navazovat výzkum a prezentace dalších fotografických ateliérů, působících v lázeňském městě Teplice.

Kniha vyšla díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.

Boušková, Pavlína. Teplicko objektivem Františka Fridricha. FOTOGRAFIE Z ATELIÉRU VÝZNAMNÉHO FOTOGRAFA 2. POLOVINY 19. STOLETÍ. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2020. 152 s. ISBN 978-80-85321-91-3.

Cena katalogu je 260,- Kč.

Knihu lze zakoupit ve foyer teplického zámku nebo objednat na adrese klasterkova@muzeum-teplice.cz. Publikaci zasíláme na dobírku nebo na fakturu (pro organizace). K uvedené ceně bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 160,- Kč, na fakturu 100,- Kč).