CZ/DE/EN

Hradiště Hradec u Levína

Levin_obal.jpgKniha prezentuje výsledky archeologického výzkumu, který probíhal v letech 2022-2023 na hradišti Hradec nacházejícím se poblíž malebného městyse Levína (okr. Litoměřice). Na tomto výzkumu se podílela řada odborníků z mnoha vědeckých institucí.

Jedním z hlavních cílů bylo pokusit se rozluštit kulturní příslušnost a datování tohoto nevelkého hradiště rozprostírajícího se na stejnojmenném vrchu. Rozlohou se jedná o nevelké hradiště, které má jen něco málo přes jeden hektar. Zmiňované tajemství si Hradec doposud velmi dobře střežil a případný zájemce o tuto zajímavou lokalitu se mohl v literatuře vesměs dočíst, že se jedná buď o slovanské, halštatské, popř. keltské hradiště. Z toho je patrné, že různí autoři se pohybovali v dosti odlišných časových úsecích, čemuž samozřejmě napomáhala dosavadní absence jakéhokoli archeologického výzkumu. Případným čtenářům můžeme však rovnou prozradit, že našemu vědeckému týmu se podařilo nakonec tyto „nesrovnalosti“ uvést na pravou míru. Velkým překvapením pak byl nález původní zahloubené jamky pro dřevěnou palisádu, která se zachovala díky destrukci kamenné hradby v původním stavu téměř bez zásypu.

Nemálo zajímavá byla i otázka účelu hradiště. K tomuto tématu jsme navrhli několik možných hypotéz, přičemž si nešlo nevšimnout vazby s jednou z nejvyšších a nejmohutnějších hor Českého středohoří, s horou Sedlo. Nakonec můžeme ještě dodat, že na hradišti se nachází mauzoleum průmyslníka Josefa Schrolla z konce 19. století.

Šteffl, J. Hradiště Hradec u Levína. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2023. 144 s. ISBN 978-80-85321-96-8.

Cena publikace je 350,- Kč.

Knihu lze ji zakoupit ve foyer teplického zámku nebo objednat na adrese klasterkova@muzeum-teplice.cz. Publikaci zasíláme na dobírku nebo na fakturu (pro organizace). K uvedené ceně bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 160,- Kč, na fakturu 100,- Kč).