CZ/DE/EN

Výběr minerálů ze sbírky teplického muzea

Základem mineralogicko-geologických sbírek teplického muzea se v roce 1897 stala  soukromá sbírka, která byla zakoupena od sběratele a pozdějšího kustoda A. H. Fassla. Poté se sbírky dlouho rozšiřovaly pouze příležitostnými dary, výměnami a koupěmi. Již tehdy zde převažovaly vzorky z Teplicka, Krušných hor a Českého středohoří. Nárůst sbírek byl oslaben v době první a druhé světové války. V roce 1947 se začaly rozšiřovat také vlastními sběry.

Postupně se rozvíjela systematická dokumentace území města Teplice, Krušných hor, Slavkovského lesa, Tepelské plošiny, Doupovských hor, Českého středohoří i Severočeské hnědouhelné pánve. Zásluhou terénních sběrů bývalých kustodů jsou sbírky obohaceny vzácnými a estetickými vzorky minerálů z mnohých, dnes již zaniklých lokalit a ložisek. V současné době se sběrná a výzkumná terénní činnost soustřeďuje především na území Českého středohoří a východních Krušných hor.

Sbírkový fond mineralogicko-geologického oddělení dnes tvoří přibližně 20 000 vzorků. Z tohoto množství tvoří mineralogická sbírka přibližně 11 000 vzorků z dokumentované oblasti a z ložisek našich i zahraničních se stejným nebo podobným typem mineralizace. Je zde také kolekce doplňující sbírku ve smyslu mineralogického systému.

Výběr mineralogických vzorků z některých nejdůležitějších či nejznámějších nalezišť v širším okolí Teplic je prezentován v expozici na teplickém zámku, kde jsou vystaveny minerály některých rudních ložisek Krušných hor, minerály teplických termálních pramenů a hnědouhelné pánve, ale i neméně zajímavé minerály vulkanitů Českého středohoří a některé další.

Miroslav Radoň, geolog a vedoucí přírodovědného oddělení