CZ/DE/EN

Oznámení o výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku

Ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), s názvem

„Výroba, dodání a montáž 6 ks modulových sloupových celoskleněných vitrín o rozměrech (v.š.d) 2000 x 700 x 700 mm, včetně stropního bodového osvětlení a vertikálního osvětlení každé police plynule stavitelným bodovým světlem se spodním přívodem elektřiny“

zadavatel rozhodl dne 29. 11. 2021 o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky a přidělení této veřejné zakázky vybranému dodavateli:

Bláha ús, s.r.o., Vraný 119, 273 73 Vraný, IČ: 279 40 195, DIČ: CZ 279 40 195, a to za těchto podmínek, uvedených v jeho nabídce:
-       celková nabídková cena:  268.800 Kč bez DPH
-       celková nabídková cena:  325.248 včetně DPH

Pořadí nabídek bylo stanoveno z hodnocení provedeného hodnotící komisí podle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky:
- nejnižší nabídkové ceny, váha 100 %, přičemž hodnocena byla cena včetně DPH, přičemž zadavatel na základě pořadí vzniklého z tohoto hodnocení rozhodl o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky a přidělení zakázky dodavateli, jehož nabídka byla hodnocena nejlépe.

Pořadí nabídek včetně identifikačních údajů všech účastníků výběrového řízení, jejichž nabídky byly hodnoceny:

Pořadí nabídek:
1. Bláha ús, s.r.o., Vraný 119, 273 73 Vraný, IČ: 279 40 195, DIČ: CZ 279 40 1
2. Ing. Maxmilián Novák, MAXAtech, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, IČ: 17006716 - vyloučen z výběrového řízení, když neprokázal kvalifikaci v požadovaném rozsahu.