CZ/DE/EN

Příběh morového sloupu v Teplicích

komiks.jpg

V roce 2019 město Teplice oslavilo 300. výročí osazení morového sloupu na místním Zámeckém náměstí. Sloup Nejsvětější trojice v Teplicích patří mezi několik málo morových sloupů v České republice, jejichž autorem je význačný barokní sochař a řezbář Matyáš Bernard Braun (1684-1738). Sloup je pro svou výšku více než 20 metrů, mohutné architektonické jádro i bohatou sochařskou výzdobu jedinečným barokním dílem.
Komiks zábavnou formou seznamuje čtenáře s krátkým úsekem regionální historie, jejími význačnými osobnostmi, okolnostmi vzniku tohoto uměleckého díla a jeho specifickou ikonografií. Autorkou libreta komiksu je Mgr. Vendula Fremlová, Ph.D., ilustrace a grafické řešení dodaly studentky Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Johana Hnízdilová a Anastázie Rainischová.

Vydání komiksu finančně podpořilo statutární město Teplice.

Hnízdilová, Johana - Rainischová, Anastázie - Fremlová, Vendula. PŘÍBĚH MOROVÉHO SLOUPU V TEPLICÍCH. Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2019. 32 s. ISBN 978-80-85321-86-9. Neprodejné.

Komiks je k dispozici zdarma pro absolventy muzejního edukačního programu a dalších doprovodných akcí.

Přílohy:
Příběh morového sloupu v Teplicích