CZ/DE/EN

Ukázky třetihorní flóry Českého středohoří z vlastních sběrů

Cílem systematického výzkumu paleontologických lokalit terciérní flóry a fauny v oblasti Českého středohoří je monitorování aktuálního stavu všech dosud známých i publikovaných lokalit, ale také aktivní vyhledávání lokalit nových a jejich vědecké zhodnocování. V letech 1997 – 2000 byl tento výzkum prováděn s podporou programového projektu Ministerstva kultury ČR a následně v letech 2005 – 2010 s podporou projektu Grantové agentury AV ČR. V průběhu let se podařilo v terénu dohledat a prozkoumat přibližně 55 různých lokalit, z toho 18 jich bylo objeveno zcela nově.

Některé z nově objevených lokalit byly vědecky zpracovány a publikovány ve spolupráci s odborníky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zde je třeba zmínit zejména dlouholetou a velice plodnou spolupráci s panem profesorem Zlatko Kvačkem, který bohužel v říjnu minulého roku zemřel, a který bude všem velmi chybět.

Při průzkumu produktivních lokalit bylo nashromážděno několik tisíc vzorků třetihorní flóry a nepříliš velké množství fosilní fauny, jejíž výskyt je v sedimentech různého typu obecně mnohem vzácnější. Tato prezentace je pouhou nepatrnou ochutnávkou z velkého množství nalezeného dokumentačního materiálu. Geologické stáří této flóry je přibližně 38 – 25 milionů let. Ucelenější obraz třetihorní flóry a fauny Českého středohoří v budoucnu poskytne chystaná publikace Zkameněliny Českého středohoří, na jejíž přípravě muzejní kurátor spolupracuje s kolegou Zdeňkem Dvořákem z Dolů Bílina.

Fotografie ve videu prezentovaných vzorků zhotovil fotograf Pavel Krásenský, vedoucí přírodovědného oddělení Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Autor textu a prezentace: Miroslav Radoň