CZ/DE/EN

Publikace Umění v nouzi!? - nejlepší muzejní publikace roku 2020

obalka_NOUZE.jpgČesko-německá kniha, navazující na stejnojmennou výstavu konanou v září 2019 až únoru 2020, přináší pohled na snahu Sekce pro výtvarné umění Muzejní společnosti Teplice-Šanov vytvořit z Teplic jedno z center německočeského meziválečného umění. Sekce působící v letech 1932–38 se cíleně věnovala výstavní, akviziční i vzdělávací činnosti a sdružovala také laickou veřejnost, kterou učila rozpoznat a ocenit kvalitní moderní výtvarné dílo. Členům zprostředkovávala uměleckohistorické přednášky i různé výhody při získávání děl, odběru uměleckých časopisů nebo vstupech na výstavy. Uspořádala 19 výstav, vedla městskou galerii moderního umění a vybudovala jeho rozsáhlou muzejní sbírku. 
V 10 kapitolách a dvou případových studiích, jejichž autory jsou vedle editorky Bohuslavy Chleborádové také Anna Habánová, Rainer Wandler a Klaus Mohr, se snaží přiblížit činnost teplické Sekce v širších kulturně společenských souvislostech nejen z regionálního hlediska, ale také v kontextu vývoje německočeského umění meziválečného Československa. Kapitoly jsou doplněny stručným biografickým slovníkem teplických výtvarných umělců a dalších vybraných osobností, soupisem výstav včetně seznamu vystavujících, seznamem vybraných členů Sekce i jmenným rejstříkem. Na 160 stranách je text knihy doplněn 157 reprodukcemi nejen uměleckých děl a archivních dokumentů, ale také pohlednic a fotografií tehdejších Teplic. Grafická úprava Jana Havla navozuje souznění s dobovou atmosférou, čímž byl splněn záměr vytvořit „muzejně galerijní“ publikaci upozorňující na opomíjené specifikum galerijních sbírek v muzeu.
Vydání monografie se připojuje k dlouhodobým projektům dalších institucí, které přibližují tuto problematiku našich dějin umění a je věnovaná jednatelce Sekce Emmě Meisel zahynuvší v roce 1942 v Osvětimi.

Kniha vyšla za přispění Česko-německého fondu budoucnosti a Ministerstva kultury ČR.

Kniha získala nejvyšší 1. cenu v Národní soutěži Gloria musaealis za rok 2020 v kategorii muzejní publikace roku! FOTOGALERIE

Chleborádová, Bohuslava (ed.). UMĚNÍ V NOUZI?! Teplice: Regionální muzeum v Teplicích, 2020. 160 s. ISBN 978-80-85321-90-6.

Cena publikace je 299,- Kč.

Knihu lze zakoupit v recepci teplického muzea (foyer teplického zámku) nebo ji zasíláme na dobírku a na fakturu (pro organizace). K uvedené ceně bude připočítáno poštovné a balné dle Ceníku RMT (na dobírku 160,- Kč, na fakturu 100,- Kč).

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE