CZ/DE/EN

Soubor popularizačních videí ke sbírce RMT

Projekt byl financován z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR na rok 2022 (MK 9053/2022 POD)

Soubor popularizačních videí ke sbírce RMT natočil režisér Martin Studecký.

Video č. 1 – Secesní sklo ze sbírek RMT
V roce 2021 byla s finanční podporou MK ČR otevřena nová dlouhodobá výstava secesního skla ze sbírky RMT. Ve videu Secesní sklo a porcelán ze sbírek RMT je tato část sbírky RMT a v ní prezentované unikátní sbírkové předměty představena veřejnosti.

Video č. 2 – Umění v nouzi?!
V roce 2020 získalo teplické muzeum 1. cenu v soutěži Gloria musaealis v kategorii publikace roku za monografii „Umění v nouzi?! Video seznamuje s částí uměleckohistorické podsbírky RMT, kterou muzeum získalo již mezi lety 1932–1943 a navazuje tak na stejnojmennou úspěšnou výstavu a publikaci.

Video č. 3 – Secesní porcelán ze sbírky RMT
V roce 2023 byl otevřen studijní depozitář secesního porcelánu ze sbírky RMT. Ve videu Secesní sklo a porcelán ze sbírek RMT je pozvánka k jeho komentované návštěvě.

Video č. 4 – Historické sbírky RMT
Historickou sbírku tvoří 20 podsbírek s téměř 120 000 inventárními čísly, která zastřešují více než 150 000 sbírkových předmětů. K prezentaci bylo v popularizačním videu v roce 2022 vybráno téměř 500 sbírkových předmětů z aktuální výstavy Příběh jednoho pekařství, které zahrnují téměř všechny oblasti zastoupené v historických sbírkách RMT, společně s důkazem toho, že historické sbírkové předměty vyprávějí příběhy. Na výstavě byla prezentována rozsáhlá sbírka historických fotografií, textilu, numismatiky, etnografické předměty, pohlednice, hračky, nábytek, ale také předměty se vztahem k lázeňství.

Video č. 5 – Přírodovědné sbírky RMT - MINERALOGIE A PALEONTOLOGIEZOOLOGIE
Přírodovědnou sbírku RMT tvoří pět podsbírek - geologická, paleontologická, botanická, zoologická a modely hub severozápadních Čech. Po uzavření Muzea Krupka byla řada dříve vystavených sbírkových předmětů uložena v depozitáři. Účelem propagačních videí o mineralogické, paleontologické a zoologické expozici je prezentace nejvýznamějších sbírkových předmětů, připomenutí jejich existence a možnosti jejich prohlídky ve stálé expozici na teplickém zámku.

Video č. 6 – Archeologické sbírky RMT
Archeologické podsbírky RMT dokumentují dějiny od období pravěku až po novověk. Ve sbírce jsou uchovány jedinečné exponáty, jejichž zlomek je vystaven ve stálé expozici, zbytek fondů je veřejnosti téměř neznámý. Video seznamuje se sbírkovými fondy, ale také s budovou archeologického depozitáře, kde jsou sbírkové předměty deponovány a s jejich správou.

Video č. 7 – Knihovní sbírky RMT
Knihovna Regionálního muzea v Teplicích pečuje o fond 85 000 svazků odborné literatury a knižních sbírek. Badateli jsou vyhledávány knihy ze sbírek rukopisů, starých tisků, bibliofilií  a regionální literatury. Ve videu věnovaném knihovním sbírkám jsou prezentovány také dva typy historických knihoven - klášterní knihovnu cisterciáků v Oseku a zámeckou knihovnu rodiny Clary–Aldringenů.