CZ/DE/EN

Židovské osobnosti Teplicka

zidovske-osobnosti-teplicka.jpgPublikace o opomíjené historii města Teplice, kterou sepsali pracovníci teplického muzea a vydal spolek Ulpan Teplice, jenž od roku 2010 každoročně v Teplicích na podzim pořádá festival Dny židovské kultury s názvem Teplický cimes.
Kniha je výstupem výzkumu, zaměřeného na historii židů v Teplicích a okolí, jehož výsledky byly částečně představeny v rámci uplynulých ročníků festivalu.

Kniha navrací ztracenou paměť městu Teplice, připomíná zdejší významnou židovskou komunitu, která sem stovky let patřila a najednou zmizela, přestože se význačnou měrou podílela na rozvoji města, povědomí o ní bylo do nedávné doby nedostačující. Tepličtí židé vynikali podnikavostí, mecenášstvím, přispívali na stavbu škol a městské nemocnice a byli veřejně aktivní. Dokázali progresivně využít průmyslového potenciálu zdejšího území k rozmachu své podnikatelské a ekonomické činnosti. Na přelomu 19. a 20. století tvořili okolo 10 % obyvatel města, ale v jejich rukou bylo až 40 % průmyslových podniků. Velice úspěšní byli také jako lékaři, ve 20. letech 20. století byla z 57 teplických lékařů polovina židů.

Kniha je souborem medailonů osob či rodin a podle oborů jejich činnosti je rozdělena do pěti oddílů. Duchovní sféru představují rabíni, další části se věnují průmyslu a obchodu, lékařství, umění a poslední kapitolou jsou osobnosti, které nebylo možné zařadit do předchozích skupin. Výběr rodin a osob byl určen na základě několika kritérií, kterými byly přednostně známost a dostupnost archivních materiálů a pramenů. Hlavním hlediskem pro zařazení do knihy byla skutečnost, zda se daný jedinec v Teplicích či jeho blízkém okolí narodil, případně zde prožil podstatnou část svého života a významně se zapsal do dějin města a okolí. O četných rodinách jsme měli širší povědomí, některá jména jsme však vypátrali náhodou, jak už to tak bývá, při hledání něčeho jiného. Snaha zmapovat jejich osudy byla často přímo detektivní badatelskou prací. Informace jsme získávali v archivních fondech, pozůstalostech, v dobovém tisku, na genealogických portálech a v databázích obětí holokaustu.

Kniha obsahuje mnoho nových, dosud nepublikovaných informací. Představeny jsou zajímavé životní osudy, novátoři a světově proslulí jedinci ve svém oboru (např. průkopník plastických operací ve světě, významný homeopat, známý rakouský herec éry němých filmů, hollywoodský producent světových hvězd, letci RAF a mnoho dalších). V Teplicích a okolí se dosud nacházejí stopy těchto osobností, ať již v podobě stále fungujících půmyslových podniků nebo architektonických skvostů, které nepadly za oběť demolicím.

Mgr. Pavlína Boušková

Knihu lze zakoupit v recepci muzea za 200,- Kč, na dobírku knihu nezasíláme!

Boušková, P. - Perutz-Michlová, J. - Spála, R. - Chleborádová, B. Židovské osobnosti Teplicka. Teplice : Spolek Ulpan Teplice, 2019, dvojjazyčné česko-anglické vydání, 230 s. ISBN 978-80-270-6981-1.